◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

شب آرزوهاست ... قاصدکی به دست باد دادم

                   و عهد بسته ام تا رسیدنش به مقصد 

                                                برایت دعا بخوانم 
                                         نگاهت به آسمان باشد چرا که من 
                                              بهترین آرزوها را برایت به قاصدک سپردم تا به خدا برساند


♥ پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت۱۳۹۲♥ 11:46 ♥ یه دختر خوب ♥طراح : صـ♥ـدفــ