◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیهم کردو"همه"به

 من خندیدند.....امامن خدایی راکشیده بودم که"همه"

میگفتنددیدنی نیست......

♥ شنبه ۲۵ آذر۱۳۹۱♥ 20:51 ♥ یه دختر خوب ♥طراح : صـ♥ـدفــ