◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

معلم برای سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیهم کردو"همه"به

 من خندیدند.....امامن خدایی راکشیده بودم که"همه"

میگفتنددیدنی نیست......

تاريخ شنبه 25 آذر1391سـاعت 20:51 نويسنده یه دختر خوب| |

Design