◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

خدای مهربان

.

.

.

گفتم :خسته ام

                   گفتی :لا تقنطوا من رحمته اله...

                   از رحمت خدا نا امیدنشوید(زمر 53)گفتم :هیشکی نمیدونه تو دلم چی میگذره


                   گفتی :ان الله بین المرء وقلبه...

                   خدا حائل است میان انسان وقلبش(انفال 26)گفتم:هیچ کس رو ندارم 


                   گفتی :نحن اقرب الیه من حبل الورید...

                   ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم(ق 16)گفتم :ولی انگار اصلا منو فراموش کردی!


                   گفتی:فاذکرونی اذکرکم...

                   منو یا کنید ،تایاد شما باشم(بقره 152)

 

 

♥ سه شنبه ۵ شهریور۱۳۹۲♥ 2:57 ♥ یه دختر خوب ♥طراح : صـ♥ـدفــ