◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

♥ سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۱♥ 10:54 ♥ یه دختر خوب ♥طراح : صـ♥ـدفــ