◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

تاريخ سه شنبه 28 آذر1391سـاعت 10:54 نويسنده یه دختر خوب| |

Design