◕‿◕ پــــرواز تا اوجـــــ◕‿◕

چه زخم هایی بر دلم خورد تایاد گرفتم که هیچ نوازشی بی((درد))نیست

خانـ ه لینـ ک ایمیـ لـ پروفایـ لـ طـراح

وقتي که گريه کرديم گفتن بچه است................. وقتي که خنديديم گفتن ديونه است.................. وقتي که جدي بوديم گفتن مغروره............................. وقتي که شوخي کرديم گفتن سنگين باش............................. وقتي که حرف زديم گفتن پر حرفه................................................... وقتي که ساکت شديم گفتن عاشقه................................................... حالاام که عاشقيم مي گن گناه

 

معروف ترین عکس عاشقانه
♥ سه شنبه ۲۸ آذر۱۳۹۱♥ 11:30 ♥ یه دختر خوب ♥طراح : صـ♥ـدفــ